żyłki i plecionki

W ofercie

  • żyłki

  • plecionki

  • fluorocarbon

  • linki strzałowe

  • sznury

  • żyłki przyponowe

  • żyłki podlodowe